עדי שהרבני

מנכ"ל משותף, יובלים פמילי אופיס מתכנן פיננסי, מומחה למיסוי ופרישה, בעל רישיון פנסיוני של משרד האוצר. מרצה בנושא מיסוי, פרישה, חיסכון ושוק ההון.

מסמכים

אילו קצבאות ניתן לקבל בפטור ממס?

קצבאות שמשלמת המדינה בשל פצעי מלחמה, פגיעת ספר, פגיעת איבה, או המשתלמות למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל שמת עקב פעולות מלחמה.
קצבאות הילדים (נקודות קצבה) שנתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי.
קצבאות נכות וקצבאות זקנה ושאירים שמשלם המוסד לביטוח לאומי.
קצבאות נכות שמשלמת מדינה זרה ומתקבלות בישראל.

מיסוי הכנסה מהימורים

פריסת מס פדיון ימי חופשה

פדיון ימי חופשה ששולם בעת עזיבת עבודה ניתן לפרוס עד 6 שנים אחורה. ככלל, יראו את תשלום פדיון ימי חופשה כהכנסה שהתווספה לאותה שנת מס וחייבת בשיעורי מס שולי בהתאם להכנסה המצרפית והיא תצטרף להכנסה החייבת. מתי כדאי לבצע פריסת מס של פדיון ימי חופשה? פריסה של המענק אחורה כדאית במידה והכנסות הפורש נמוכות יותר …

פריסת מס פדיון ימי חופשה לקריאה »

מיסוי הכנסה מהימורים

זכאות לפטור ממס על קצבאות המשולמות לגמלאי צה”ל

חוזר רשות המיסים לגמלאי צה”ל מיום 17.9.2020 להורדת החוזר – PDF רקע גמלאי צה”ל הזכאי לקצבת פרישה, רשאי להוון חלק מקצבתו במועד פרישתו מצה”ל. תקנות שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש”ל- 1970, שהותקנו מכוח חוק הגמלאות (להלן: “תקנות 1970 “) מסדירות, בין היתר, את הכללים והתנאים לפיהם זכאי …

זכאות לפטור ממס על קצבאות המשולמות לגמלאי צה”ל לקריאה »

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד