מיסוי הכנסה מהימורים

מיסוי הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים

סעיפים 2א, 9 (28) לפקודת מס הכנסה הכנסה של תושבי ישראל בישראל או מחוץ לישראל וכן הכנסה של תושב חוץ בישראל, שמקורה בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים, חייבת במס (בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי או לקיזוז כלשהוא) ותחויב במס בשיעור של 35% כמפורט להלן:החיוב הוא בגין זכייה בודדת. סכום זכייה של עד 30,500 ₪ פטור ולא …

מיסוי הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים לקריאה »