מיסוי הכנסה מהימורים

מיסוי הכנסה של עיוור ושל נכה 100%

ריכוז הפטורים של עיוור ונכה 100% נכה בשיעור 100% וכן עיוור, יכולים לקבל פטור ממס על הכנסתם מיגיעה אישית עד לסכום של 618,000 ₪ בשנת המס. אם ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור ושל נכה כאמור הייתה נמוכה מ-74,040 ₪ או לא הייתה לו כלל הכנסה מיגיעה אישית, הכנסתו מכל המקורות כולל הכנסה מיגיעה אישית תהיה …

מיסוי הכנסה של עיוור ושל נכה 100% לקריאה »