תיקון 190

פדיון רעיוני – הנחיות לקבלת החזר מס לפי סעיף 125ד’

איך לקבל החזר מס בפוליסות חיסכון לפי סעיף 125ד