משקיע כשיר - משקיעים כשירים

סעיף 125ד – פטור ממס על רווחים בשוק ההון

גמלאים רבים שהגיעו לגיל פרישה לא מכירים את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה. מדובר על סעיף שמאפשר לקבל החזר מס עד לתקרת רווחים בגובה 16,680 שח כל שנה!!