לקוח יקר,

לצורך קיום פגישה עמך בנוגע לתיק הפנסיוני שלך, עליך לבצע הליך אימות נתונים מול המסלקה הפנסיונית באמצעות שליחת הפרטים מטה.

בסיום התהליך המידע ישלח למסלקה הפנסיונית ויאפשר ליובלים סוכנות לביטוח לקבל מידע מהמסלקה אודות הקופות שברשותך, ללא הליך נוסף מצדך.