fbpx

החזר מס לשכירים ועצמאיים – כך תקבלו את מה שמגיע לכם

המדריך המלא להחזרי מס לשכירים ועצמאיים

רבים מהשכירים והעצמאיים לא מודעים לאפשרות לקבל החזר מס בגין ניכוי עודף שבוצע להם ממס הכנסה.

שיטת חישוב המס בישראל, המכונה “ניכוי מס במקור”, מדרגת המס (אחוז המס שנשלם מהמשכורת) שמשלמים נקבעת לפי ההכנסה השנתית, אך מס הכנסה עצמו נגבה מידי חודש ולא פעם בשנה.

כאשר גובים מידי חודש, הבעיה היא שמס הכנסה אינו יכול לדעת באמצע השנה מה תהיה המשכורת השנתית הכוללת, ולכן הוא מחשב את מדרגת המס חודש בחודשו.

לכן אם במהלך השנה שונה מקום העבודה, הייתה עלייה או ירידה בשכר העבודה, הייתה אי רציפות בעבודה סביר להניח שישנה זכאות להחזר מס.

שיטת המס בישראל נוטה לגביית יתר של מס הכנסה, ואם אינכם חייבים להגיש דו”ח שנתי למס הכנסה, בדומה לרוב השכירים, יש סיכוי גבוה שבסיכום השנתי הכולל מס הכנסה חייב לכם ולא אתם לו.

ניתן להגיש את הבקשה להחזרי מס עד 6 שנים אחורה.

מי זכאי להחזר מס?

כל מי ששילמו, או נוכה ממנו מס הכנסה במהלך שנת מס, העולה על המס שעליו לשלם באותה שנה, זכאי להחזר מס.

סיבות נפוצות להחזרי מס

במרבית המקרים, כשעובדים אצל מעסיק יחיד במהלך כל שנת מס, המס המחושב על ידי המעסיק הוא מס מדויק וסופי.
עם זאת, יש מקרים בהם המס המחושב על ידי המעסיק אינו מדויק ונוצרים הפרשי מס, לחובה או לזכות, בגלל אחת מהסיבות הבאות:

 • מילוי שגוי או חסר של טופס 101 על ידי העובד (נקודות זיכוי והקלות במס הכנסה)
 • פרטים שלא עודכנו, העשויים להקטין את חובת המס של העובד
 • עבודה אצל שני מעסיקים או יותר
 • עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס
 • קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, למשל: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה ואחרים
 • שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה
 • עובדים ששילמו באופן עצמאי בשנת המס – כספים לקופת גמל לקצבה או לביטוח חיים
 • תרומות למוסד ציבורי מוכר
 • פרישה מעבודה בשנת המס
 • פטורים שלא נוצלו על קצבה מזכה 

איזה מסמכים צריך לצרף לבקשה להחזר מס?

שכירים ימלאו טופס 135 ויצרפו את המסמכים הרלוונטיים:

 • אישורים על הכנסותיכם והכנסות בני או בנות זוגכם מכל המקורות
 • טפסי 106 מכל המעסיקים או משלמי קצבה
 • טפסי 806 (857) עבור הכנסות ממשלמים אחרים
 • אישורים על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים או תקבולים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי
 • טופס 161 לגבי עובדים שפרשו או פוטרו בשנת המס מעבודתם
 • אישורים מהבנק על הכנסות מריבית על פיקדונות, על תוכניות חיסכון ועל ריבית ורווחים מניירות ערך (טופס 867)

אישורים על זכאות להטבות מס

 • אישור על פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה, לעיוורים או לנכים 100%
 • אישורי מס שנתיים מקופות גמל או מחברות ביטוח, על תשלומים לקופת גמל לקצבה כ”עמית עצמאי”, לביטוח חיים או לביטוח אובדן כושר עבודה.
 • אישור מהרשות המקומית על תושבות ביישוב מזכה
 • טופס 119 – אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע
 • תעודת עולה חדש ואו תושב חוזר
 • תעודת שחרור משירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי
 • טופס 127 או תעודת עיוור לגבי ילד עם מוגבלות
 • אישור גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי
 • אישור ועדת השמה לגבי ילד הזכאי להטבות במסגרת חינוך מיוחד
 • קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר (מעל 190 ש”ח)
 • יש לצרף צילום צ’ק או אישור ניהול חשבון, לאימות פרטי חשבון הבנק ולביצוע החזר המס (אם תתברר זכאות להחזר)

לתשומת ליבכם

 • עובדים שכירים שחישוב המס שביצע המעסיק שלהם היה שגוי (למשל אם לא הביא בחשבון את זכאות העובד להקלות במס), יכולים לקבל החזר באמצעות המעסיק ותלוש השכר כל עוד לא הסתיימה שנת המס, מבלי שיהיה צורך להגיש בקשה להחזר מס
 • הפרשי המס יכולים להיות גם לחובה וגם לזכות
 • ניתן להגיש בקשה להחזר מס ללא תשלום בצורה עצמאית ע”י פנייה לפקיד שומה באזור מגוריך או באתר רשות המיסים.
אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד