טופס 161 ד – קיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה

אם אתם גמלאים והגעתם לגיל פרישה הקבוע בחוק כדאי שתכירו את הפטורים שניתן לנצל במסגרת קיבוע זכויות. במסגרת קיבוע זכויות ניתן לקבל הטבת מס משמעותית על קצבת הפנסיה שלכם ובכך להפחית בצורה משמעותית את המס על הקצבה.

עודכן לאחרונה:

12/03/2022

עדי שהרבני

עודכן לאחרונה: 12/03/2022

קיבוע זכויות (תיקון 190) – כל מה שצריך לדעת

קיבוע זכויות מאפשר לכל אדם שהגיע לגיל הזכאות (נשים – 62, גברים – 67) ומקבל קצבת פנסיה ממקור כלשהו, לקבל פטור ממס על הפנסיה. קבלת הפטור אפשרית לאחר חישוב ניצול הפטור בצורה אופטימלית והגשת טופס 161ד' – "בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א' לפקודה" לפקיד השומה.

בטופס זה תתבקשו להחליט כיצד אתם מעוניינים לנצל את תקרת ההון הפטורה שלכם וכיצד תרצו לנצל את הפטור ממס. הטבת מס זו הינה חלק מתיקון 190 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף בשנת 2012. במסגרת התיקון ניתן לבחור כיצד תרצו לנצל את הפטור ממס. ניתן לנצל את הפטור ב-3 דרכים: פטור על מענקי פרישה, פטור על היוון קצבה, פטור על קצבה מזכה (פטור על הפנסיה) או שילוב של שלושתם.

אז מי זכאי לפטור?

כל אדם שהגיע לגיל פרישה (נשים – 62, גברים – 67) ומקבל קצבת פנסיה (קצבה מזכה) זכאי
לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה.

קצבה מזכה הינה כל הקצבאות החייבות ממס שאדם מקבל למעט קצבה מוכרת. כלומר, כל מקור
פנסיה: קרן פנסיה חדשה, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וותיקה או פנסיה תקציבית.

מועד הזכאות הקבוע בחוק – הגעה לגיל פרישה (נשים – 62, גברים – 67) או קבלת קצבה, לפי המאוחר מבינהם. כלומר, ייתכן מצב שאדם התחיל לקבל פנסיה אבל לא הגיע לגיל הזכאות ולכן לא זכאי לפטור או מקרה בו אדם ממשיך לעבוד אחרי גיל הזכאות ולא מקבל קצבת פנסיה, גם במקרה זה לא תהיה זכאות לפטור במסגרת קיבוע זכויות.

כמו כן, אם נקבעה לך נכות בשיעור של 75% הינך זכאי לקבל את הפטור.

איך מקבלים את הפטור ממס על הפנסיה?

על מנת לקבל את הפטור צריכים לגשת לפקיד השומה באזור מגוריכם ולהגיש טופס 161 ד – "בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א' לפקודה".

חשוב להדגיש שביצוע קיבוע זכויות הינו הליך מורכב המצריך בדיקה מעמיקה של הכספים
הפנסיוניים הקיימים של כל אדם (בקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וכו') ובדיקה
של פטורים שנוצלו במסגרת מענקי פרישה או פיצויים פטורים ממס שהתקבלו ב-32 שנות
עבודה שקדמו לגיל הזכאות. לכן, יש חשיבות גדולה לייעוץ פרטני שכולל את הצרכים
האישיים של כל פורש.

לאחר מילוי טופס יהיה ניתן לשנות את ההחלטה עד 90 יום מיום ההגשה, לאחר מכן לא תהיה
אפשרות חרטה.

בטופס 161 ד, מצהיר הפורש כי לאחר 90 יום לא יהיה ניתן לבצע שינויים ולשנות את ההחלטה וכי הנישום מבין את המשמעויות וההשלכות של ביצוע קיבוע זכויות וההחלטה התקבלה באופן עצמאי או בהמלצת יועץ פנסיוני. יש לשים לב שפקידי השומה אינם יכולים לסייע במילוי הטופס בגלל ההשלכות ארוכות הטווח של קבלת ההחלטות ואי אפשרות לבצע חרטה עתידית.

להלן נוסח ההצהרה:

 

הצהרה קיבוע זכויות

מה הן ההחלטות שצריך לקבל במילוי טופס בקשה לקיבוע זכויות – טופס 161ד?

במסגרת קיבוע זכויות אנו נדרשים לקבוע את החלטתנו כיצד אנו מעוניינים לנצל את הפטור ממס. ניתן
לממש את הפטור ע"י משיכת פיצויים פטורים, משיכת תגמולים קצבתיים בפטור ממס
(היוון קצבה) או קבלת פטור ממס על הפנסיה החודשית.

לזכותו של כל אדם שהגיע לגיל הזכאות קיים סל של פטורים שנקרא "תקרת הון פטורה". תקרת ההון הפטורה עומדת על סך של  810,576 ₪ (נכון לשנת המס 2022) ותגדל בפעימה נוספת ב-2025 לסכום של 1,044,396 ₪. זו תהיה גם הפעימה האחרונה של הגידול בפטור.

כלומר, בשנת 2025 יהיה גידול של 15% לפטור לקצבה. כלומר, פטור של 67% מתקרת קצבה מזכה).

להלן תקרת ההון הפטורה ושיעור הפטור על קצבה מזכה לפי השנים:

שנה שיעור הפטור הפטור לקצבה ב- ש"ח (במונחי 2021) תקרת ההון הפטורה בש"ח (במונחי 2021)
2016-2019 49% 4,243 ₪ 763,812 ₪
2020-2024 52% 4,503 ₪ 810,576 ₪
2025 ואילך 67% 5,802 ₪ 1,044,396 ₪

אז איך ניתן לנצל את הפטור בקיבוע זכויות בצורה אופטימלית בעזרת טופס 161 ד?

ניתן לנצל את הפטור במס' דרכים: היוון קצבה, פטור על קצבה חודשית ומשיכת פיצויים פטורים. ניתן גם לשלב בין המסלולים השונים ובכך לנצל את הפטור בצורה אופטימלית.

להלן האפשרויות השונות לניצול תקרת ההון הפטורה:

 1. פטור על הפנסיה – באפשרות זו ניתן לקבל פטור על הפנסיה ובכך להפחית את הקצבה החודשית החייבת במס ולשלם פחות מס הכנסה על הקצבה.
  פטור מרבי שניתן לנצל על הקצבה המזכה עומד על סך של 4,503 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022) ויכול להגיע עד לתקרה של 5,802 ₪ בשנת 2025 (ראו טבלה: גידול הפטור לפי שנים).
  כלומר, במידה והפנסיה חייבת במס, ניתן לבצע הפחתה של המס ע"י קבלת רובד של "קצבה פטורה ממס" ובכך לשלם פחות מס על הקצבה.
  יש לשים לב שמשיכת כספי פיצויים או מענקי פרישה פוגעים בתקרת ההון הפטורה. ראה הרחבה בהמשך.
 2. היוון קצבה – דרך נוספת למימוש הפטור הינה בדרך של היוון קצבה. זהו למעשה משיכה של כספים קצבתיים מקופות גמל או קרנות פנסיה בסכום חד פעמי פטור ממס.
  לדוגמא: תגמולים שהתקבלו בקופות גמל לאחר 2008 ומוגדרים כקצבתיים.
  במידה ונרצה למשוך אותם כסכום חד פעמי פטור ממס ובכך להימנע מתשלום מס של 35% (משיכה שלא כדין), ניתן לעשות זאת במסגרת היוון קצבה.
  היוון קצבה ניתן לבצע רק כאשר יש לפורש קצבה מזערית העומדת על סך 4,606 ₪ (נכון לשנת 2022). ביצוע היוון קצבה פוגע בתקרת ההון הפטורה ביחס של 1:1. כלומר, משיכת 100,000 ₪ תגמולים קצבתיים בפטור ממס פוגעת ב-100,000 ₪ בתקרת ההון הפטורה.
 3. פטור על מענקי פרישה או פיצויים – בעת עזיבת עבודה וקבלת מענקי פרישה או כספי פיצויים אנו מנצלים חלק מהפטור שניתן במסגרת תקרת ההון הפטורה. משיכת כספי פיצויים או מענקי פרישה פוגעים בתקרת ההון הפטורה לפי מקדם של 1.35.
  כלומר, כל משיכת 100,000 ₪ פיצויים פטורים פוגעת בתקרת ההון הפטורה ב-135,000 ₪ ומפחיתה את הפטור ממס שניתן לקבל על הקצבה.
  יש לשים לב שמשיכת כספי פיצויים ב-32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות פוגעת בתקרת ההון הפטורה.
  הפגיעה בפטור נועדה לעודד את הפורש למשוך את הפיצויים כקצבה חודשית ולא כמשיכה חד פעמית ובכך להגדיל את הפטור ממס שיקבל על הקצבה.
 4. שילוב של הפטור בין היוון קצבה ופטור על הפנסיה – בהתאם לצרכים האישיים של כל אדם, ניתן לשלב משיכה של היוון קצבה פטורה ממס ומשיכה של קצבת פנסיה פטורה ממס. יש לשים לב שמשיכת היוון קצבה פוגעת בתקרת ההון הפטורה ומקטינה את הפטור ממס על הפנסיה.
  לכן, חשוב לבצע תכנון מקיף ולהגדיר האם כספי הקצבה מיועדים למשיכה, העברה בין דורית ליורשים או משיכה כקצבה ובכך לנצל את הפטור בצורה אופטימאלית.

יש לי פנסיה נמוכה, אני צריך לעשות קיבוע זכויות?

במידה והינך מקבל קצבת פנסיה נמוכה שאינה חייבת במס אזי הפטור ממס במסגרת קיבוע זכויות
לא ישפיע על הקצבה שפטורה בכל מקרה.

אולם, במקרים מסוימים כאשר יש לפורש קצבה נמוכה ויש "עודף" של תקרת ההון הפטורה, ניתן
לנצל את הפטור על משיכת כספים שהופקדו למטרת חיסכון במסגרת תיקון 190 בפטור ממס
(כולל רווחים).

כלומר, פורש שיש לו חיסכון במסגרת תיקון 190 בקופת גמל יוכל לקבל פטור ממס על המשיכה ובכך לא לשם אפילו 15% מס רווח הון כפי שמקובל בתיקון 190.

הליך זה נקרא היוון קצבה מוכרת והוא מאפשר משיכת כספים שהופקדו למטרת חיסכון במסגרת תיקון 190 בפטור ממס.
תקרת הפטור שניתן לקבל במסגרת קיבוע זכויות עומדת על סך 810,576 ₪ (נכון לשנת המס 2022) ותגיע עד לתקרה של 1,044,396 ₪ בשנת 2025.

מימוש הפטור בדרך זו מחייב גם כן הגשה של טופס 161 ד לפקיד השומה.

אני מקבל פנסיה אבל ממשיך לעבוד, האם אני צריך לעשות
קיבוע זכויות?

במידה והגעת לגיל הזכאות והינך מקבל קצבת פנסיה ובמקביל ממשיך לעבוד, כדאי לך לשקול ביצוע של
קיבוע זכויות על מנת להפחית את המס השולי על ההכנסות החייבות במס.

במסגרת קיבוע זכויות,
ניתן לעשות "פרישה מדומה" ובכך לבצע קיבוע זכויות עוד טרם מועד הפרישה
בפועל וזאת על מנת להפחית את המס על הפנסיה עוד בטרם הפרישה מהעבודה. הפטור ממס יינתן
רק הפנסיה ולא על הכנסה מעבודה (הכנסה מיגיעה אישית).

על מנת שלא נשלם מס על מענקי הפרישה העתידיים יש ל"שריין" פטור עתידי על מענקי
פרישה ופיצויים במסגרת הקיבוע זכויות.

תהליך זה מורכב ויש לקחת בחשבון הרבה מאפיינים כמו חבות פיצויים עתידית, היוונים עתידיים וכו'
ולכן חשוב לבצע ייעוץ פרטני על מנת לא לקבע זכויות בצורה שגויה ובכך לשלם מס מיותר
בהמשך.

פרשתי לפני 2012, האם אני זכאי לפטור?

לפני תיקון 190 בשנת 2012 היה נהוג לפעול לפי "נוסחת השילוב הישנה".

מס הכנסה קבע הוראות מעבר לתיקון 190 למי שהגיע לגיל זכאות לפני 2012:

 • כל מי שהגיע לגיל הזכאות לפני 01.01.12 וקיבל מענקים פטורים לפני 2012 תחול עליו נוסחת
  השילוב הישנה, קרי החוק הישן.
 • כל מי שהגיע לגיל הזכאות לאחר ה-01.01.12 וקיבל מענקים לאחר 2012 תחול עליו נוסחת הקיזוז
  החדשה, קרי החוק החדש.
 • כל מי שהגיע לגיל הזכאות לאחר 01.01.2012 וקיבל מענקים לפני 2012, יוכל לבחור בין החלת
  החוק הישן לחוק החדש, לפי בחירתו.

חשוב לציין שברוב המוחלט של המקרים, נוסחת הקיזוז החדשה עדיפה על הישנה.

איך אני יכול לדעת אם עשו לי כבר קיבוע זכויות בעזרת טופס 161 ד?

ניתן לבדוק את תלוש הפנסיה ולראות אם קיים פטור על הקצבה. במידה וקיים פטור של 14% או 17%, זהו פטור אוטומטי וכנראה שלא בוצע קיבוע זכויות.

במידה וקיים שיעור פטור אחר, כנראה שכבר עשיתם קיבוע זכויות.

בכל מקרה שלא ברור, יש לפנות לפקיד השומה או יועץ פרישה על מנת לבדוק את הזכאות לקיבוע
זכויות.

הגשתי בקשה לקיבוע זכויות באיחור של כמה שנים,
האם אני זכאי להחזר?

במידה והזכאות לקיבוע זכויות נוצרה בשנים שלפני הגשת הבקשה, ניתן להגיש בקשה להחזרי מס
עד 6 שנים אחרונות וזאת לאחר ביצוע קיבוע זכויות. מס הכנסה יחזיר את המס העודף
שנוכה מהפנסיה כהחזר מס בגין שנים אחרונות.

אלו מסמכים נדרש להכין לצורך חישוב קיבוע זכויות?

 • דוח מסלקה פנסיוני מפורט שכולל את "צבע הכסף" – פירוט הכספים הפנסיוניים לפי הרבדים השונים: פיצויים, תגמולים הוניים, תגמולים קצבתיים. להזמנת דוח מסלקה לחץ כאן.
 • יש להשיג את כל סיומי העסקה (טפסי 161) מכל המעבידים ב-32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות.
 • במידה ובוצע היוון קצבה – יש להמציא אישור על ההיוון שבוצע
 • תלושי קצבה מכל המשלמים או צפי לגובה הקצבאות העתידיות
 • במידה וממשיכים לעבוד – מה גובה ההכנסה?
 • מאפיינים אישיים של כל פורש בהתאם לצרכיו, העדפותיו ותכנון העברה בין דורית

בשורה התחתונה, מדובר בבשורה מאוד משמעותית
לפורשים

כפי שניתן להבין קיבוע זכויות הינו הטבת מס משמעותית לפורשים שהגיעו לגיל הזכאות ויש
חשיבות גדולה לניצול הפטור בצורה אופטימאלית וקבלת הפטור המירבי ממס על הקצבה,
מענקי הפרישה והיוון קצבה.

חשוב לשים לב לכל הפרטים ולקחת בחשבון את מכלול הצרכים האישיים של כל פורש על מנת לנצל
את הפטור בצורה אופטימאלית. מומלץ להיעזר באיש מקצוע מומחה לתכנון פרישה ומיסוי
פרישה. היכנסו לייעוץ פרישה.

נשמח לעמוד לשירותכם.

להורדת טופס 161ד – בקשה לביצוע קיבוע זכויות לפסי סעיף 9א – לחץ כאן

 

לקריאה נוספת

פדיון רעיוני – הנחיות לקבלת החזר מס לפי סעיף 125ד’

תיקון 190 – הטבת מס לגימלאים שיש להם קצבת פנסיה

יובלים פמילי אופיס

ייעוץ פרישה לפנסיה

משקיעים כשירים

שאלות ותשובות

ריכזנו לכם את כל השאלות והתשובות על קיבוע זכויות:

קיבוע זכויות מאפשר לכל אדם שהגיע לגיל הזכאות (נשים – 62, גברים – 67) ומקבל קצבת פנסיה ממקור כלשהו, לקבל פטור ממס על הפנסיה. קבלת הפטור אפשרית לאחר חישוב ניצול הפטור בצורה אופטימלית והגשת טופס 161ד’ – “בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א’ לפקודה” לפקיד השומה.

הזכאות לקיבוע זכויות הינה לכל אדם שהגיע לגיל פרישה (נשים – 62, גברים – 67) ומקבל קצבת פנסיה (קצבה מזכה) זכאי לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה.

מועד הזכאות הקבוע בחוק – הגעה לגיל פרישה (נשים – 62, גברים – 67) או קבלת קצבה, לפי המאוחר מבינהם. כלומר, ייתכן מצב שאדם התחיל לקבל פנסיה אבל לא הגיע לגיל הזכאות ולכן לא זכאי לפטור או מקרה בו אדם ממשיך לעבוד אחרי גיל הזכאות ולא מקבל קצבת פנסיה, גם במקרה זה לא תהיה זכאות לפטור במסגרת קיבוע זכויות.

כמו כן, אם נקבעה לך נכות בשיעור של 75% הינך זכאי לקבל את הפטור.

לזכותו של כל אדם שהגיע לגיל הזכאות קיים סל של פטורים שנקרא “תקרת הון פטורה”. תקרת ההון הפטורה עומדת על סך של  810,576 ₪ (נכון לשנת המס 2022) ותגדל בפעימה נוספת ב-2025 לסכום של 1,044,396 ₪. זו תהיה גם הפעימה האחרונה של הגידול בפטור.

במסגרת התיקון ניתן לבחור כיצד תרצו לנצל את הפטור ממס. ניתן לנצל את הפטור ב-3 דרכים: פטור על מענקי פרישה, פטור על היוון קצבה, פטור על קצבה מזכה (פטור על הפנסיה) או שילוב של שלושתם.

הפטור המירבי שניתן לקבל על הפנסיה נכון לשנת 2022 הינו 52% מתקרת קצבה מזכה (8,660 ש"ח נכון לשנת 2022) ועומד על סך של 4,503 ש"ח לחודש כאשר פטור זה תלוי במענקי פרישה שהתקבלו בפטור ממס והיוון קצבאות.

בשנת 2025 יהיה גידול נוסף של 15% בפטור לקצבה. כלומר, פטור של 67% מתקרת קצבה מזכה ויעמוד על 5,802 ש"ח לחודש.

על מנת לקבל את הפטור צריכים לגשת לפקיד השומה באזור מגוריכם ולהגיש טופס 161 ד – “בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א’ לפקודה”.

חשוב להדגיש שביצוע קיבוע זכויות הינו הליך מורכב המצריך בדיקה מעמיקה של הכספים הפנסיוניים הקיימים של כל אדם (בקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וכו’) ובדיקה של פטורים שנוצלו במסגרת מענקי פרישה או פיצויים פטורים ממס שהתקבלו ב-32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות. 

לכן, יש חשיבות גדולה לייעוץ פרטני שכולל את הצרכים האישיים של כל פורש.

לאחר מילוי טופס יהיה ניתן לשנות את ההחלטה עד 90 יום מיום ההגשה, לאחר מכן לא תהיה אפשרות חרטה.

במסגרת קיבוע זכויות אנו נדרשים לקבוע את החלטתנו כיצד אנו מעוניינים לנצל את הפטור ממס. ניתן לממש את הפטור ע”י משיכת פיצויים פטורים, משיכת תגמולים קצבתיים בפטור ממס (היוון קצבה) או קבלת פטור ממס על הפנסיה החודשית.

קיבוע זכויות הינו הטבת מס משמעותית לפורשים שהגיעו לגיל הזכאות ויש חשיבות גדולה לניצול הפטור בצורה אופטימאלית וקבלת הפטור המירבי ממס על הקצבה, מענקי הפרישה והיוון קצבה.

חשוב לשים לב לכל הפרטים ולקחת בחשבון את מכלול הצרכים האישיים של כל פורש על מנת לנצל את הפטור בצורה אופטימאלית. מומלץ להיעזר באיש מקצוע מומחה לתכנון פרישה ומיסוי פרישה.

נשמח לעמוד לשירותכם.

אהבתם? שתפו עם חברים!

שיתוף ב email
שתפו במייל
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

רוצה להשאר מעודכן?

הירשמו לניוזלטר שלנו, לקבלת עדכונים וטיפים להתנהלות פיננסית טובה יותר.

רוצה להתייעץ עם המומחים שלנו?

משרדנו מספק שירות מקצועי בתחום הפיננסי. אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואחד מאנשי המקצוע שלנו יצור אתכם קשר תוך יממה ויספק לכם מענה ושירות מקצועי

כתבות נוספות שתאהבו

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד