החזר מס לשכירים ועצמאיים – כך תקבלו את מה שמגיע לכם

המדריך המלא להחזרי מס לשכירים ועצמאיים

החזרי מס – כך תעשו את זה נכון

רבים מהשכירים והעצמאיים לא מודעים לאפשרות לקבל החזר מס בגין ניכוי עודף שבוצע להם ממס הכנסה. לנצל החזר מס לשכירים או עצמאיים הוא כסף שפשוט יושב ומחכה שתיקחו אותו ורוב האנשים לא מודעים כלל לקיומו.

שיטת חישוב המס בישראל, המכונה "ניכוי מס במקור", מדרגת המס (אחוז המס שנשלם מהמשכורת) שמשלמים נקבעת לפי ההכנסה השנתית, אך מס הכנסה עצמו נגבה מידי חודש ולא פעם בשנה.

כאשר גובים מידי חודש, הבעיה היא שמס הכנסה אינו יכול לדעת באמצע השנה מה תהיה המשכורת השנתית הכוללת, ולכן הוא מחשב את מדרגת המס חודש בחודשו.

לכן אם במהלך השנה שונה מקום העבודה, הייתה עלייה או ירידה בשכר העבודה, הייתה אי רציפות בעבודה סביר להניח שישנה זכאות לקבלת החזר מס לשכירים או עצמאיים.

שיטת המס בישראל נוטה לגביית יתר של מס הכנסה, ואם אינכם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, בדומה לרוב השכירים, יש סיכוי גבוה שבסיכום השנתי הכולל מס הכנסה חייב לכם ולא אתם לו.

ניתן להגיש את בקשת החזרי מס לשכירים או עצמאיים עד 6 שנים אחורה.

 

רוצה להתייעץ עם המומחים שלנו?

החזר מס לשכירים ועצמאיים

מס הכנסה מחשב את חבות המס בראייה שנתית ולעומת זאת תלושי השכר ומקדמות למס הכנסה מחושבים מדי חודש,
לכן אם במהלך השנה שונה מקום העבודה, הייתה עלייה/ירידה בשכר העבודה, הייתה אי רציפות בעבודה סביר להניח שישנה זכאות להחזרי מס.

בדיקת החזר מס לשכירים או עצמאיים ניתן לעשות על 6 השנים האחרונות.

מי זכאי להחזר מס?

כל מי ששילמו, או נוכה מהם מס הכנסה במהלך שנת מס, העולה על המס שעליהם לשלם באותה שנה, זכאים לקבלת החזר מס.

סיבות נפוצות להחזרי מס

במרבית המקרים, כשמדובר בהחזרי מס לשכירים שעובדים אצל מעסיק יחיד במהלך כל שנת מס, המס המחושב על ידי המעסיק הוא מס מדויק וסופי.
עם זאת, יש מקרים בהם החזרי מס לשכירים המחושבים על ידי המעסיק אינם מדויקים ונוצרים הפרשי מס, לחובה או לזכות, בגלל אחת מהסיבות הבאות:

 • מילוי שגוי או חסר של טופס 101 על ידי העובד.
 • פרטים שלא עודכנו, העשויים להקטין את חובת המס של העובד.

קיימות הטבות שניתנות אך ורק בעת הגשת דוח שנתי.

הפרשי מס, יכולים להתקיים בין היתר, גם מהסיבות הבאות:

 • עבודה אצל שני מעסיקים או יותר.
 • עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס.
 • קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, למשל: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה ואחרים.
 • שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה.
 • עובדים ששילמו באופן עצמאי בשנת המס – כספים לקופת גמל לקצבה או לביטוח חיים.
  תרומות למוסד ציבורי מוכר.
 • פרישה מעבודה בשנת המס
 • פטורים שלא נוצלו על קצבה מזכה 

איזה מסמכים צריך לצרף?

 • אישורים על הכנסותיכם והכנסות בני או בנות זוגכם מכל המקורות
 • טפסי 106 מכל המעסיקים או משלמי קצבה.
 • טפסי 806 (857) עבור הכנסות ממשלמים אחרים.
 • אישורים על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים או תקבולים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • טופס 161 לגבי עובדים שפרשו או פוטרו בשנת המס מעבודתם.
 • אישורים מהבנק על הכנסות מריבית על פיקדונות, על תוכניות חיסכון ועל ריבית ורווחים מניירות ערך (טופס 867). 

אישורים על זכאות להטבות מס:

 • אישור על פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה, לעיוורים או לנכים 100%.
  אישורי מס שנתיים מקופות גמל או מחברות ביטוח, על תשלומים לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי", לביטוח חיים או לביטוח אובדן כושר עבודה.
 • אישור מהרשות המקומית על תושבות ביישוב מזכה.
 • טופס 119 – אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע, כמפורט בהמשך מדריך זה.
 • תעודת עולה חדש ואו תושב חוזר, כמפורט בהמשך מדריך זה.
 • תעודת שחרור משירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי.- טופס 127 או תעודת עיוור לגבי ילד עם מוגבלות. – אישור גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אישור ועדת השמה לגבי ילד הזכאי להטבות במסגרת חינוך מיוחד. – קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר. 

לתשומת ליבכם: יש לצרף צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון, לאימות פרטי חשבון הבנק ולביצוע החזר מס (אם תתברר זכאות להחזר).

 • הפרשי המס יכולים להיות גם לחובה וגם לזכות.
 • מדריך זה אינו נותן ייעוץ לגבי זכאות להחזר מס.

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד