עדי שהרבני

מנכ"ל משותף, יובלים פמילי אופיס מתכנן פיננסי, מומחה למיסוי ופרישה, בעל רישיון פנסיוני של משרד האוצר. מרצה בנושא מיסוי, פרישה, חיסכון ושוק ההון.

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – המדריך המלא

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה מאפשרת לבעלי שליטה ולבני משפחה העובדים בעסק למשוך פנסיה מתוך החברה לאחר פרישתם מהחברה. הפנסיה מוגדרת כקצבה מזכה בפקודת מס הכנסה ובעל השליטה יוכל לקבל פטור ממס בהתאם לתיקון 190.

מטבעות

משיכה שלא כדין מקופות גמל

משיכת כספי תגמולים מקופת גמל לפני גיל פרישה משיכה שלא כדין מקופת גמל תחויב בשיעור מס של 35% למעט במקרים הבאים: א .למושך ולבן זוגו הכנסות נמוכות כמפורט להלן: הכנסות שני בני הזוג אינן עולות על שכר המינימום לחודש ע"ס 5,300 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2021) ואם בשנת המס היה לאחד מבני הזוג לפחות ילד …

משיכה שלא כדין מקופות גמל לקריאה »

טופס 161 ד

טופס 161 ד – קיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה

אם אתם גמלאים והגעתם לגיל פרישה הקבוע בחוק כדאי שתכירו את הפטורים שניתן לנצל במסגרת קיבוע זכויות. במסגרת קיבוע זכויות ניתן לקבל הטבת מס משמעותית על קצבת הפנסיה שלכם ובכך להפחית בצורה משמעותית את המס על הקצבה.

פדיון רעיוני - טופס 135

פטור על הכנסה משכירות בנכס ששימש להפקת הכנסה למי שהגיע לגיל פרישה

35% מהכנסה מ"שכירות מוטבת" שקיבלת בשנת המס פטורים ממס. "שכירות מוטבת" – ההכנסה החייבת מדמי שכירות מהשכרת נכס בבעלותך וששימש במישרין להפקת הכנסה מעסק או משלח יד, עד לתקרת ההכנסה כשהוא מוכפל בשיעור הזכאות.

מיסוי הכנסה מהימורים

מיסוי הכנסה משכר דירה מחו"ל

סעיף 122א לפקודת מס הכנסה תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל חייב במס על הכנסה זו, בכפוף לאמנות למניעת כפל מסים. קיימת אפשרות לשלם מס בשיעור מופחת של 15% על הכנסה זו, בתנאי שלא ינוכו מההכנסה הוצאות למעט הפחת המגיע, וכן לא תהיה זכאות לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה או מהמס החל עליה. …

מיסוי הכנסה משכר דירה מחו"ל לקריאה »

מיסוי הכנסה מהימורים

מיסוי הכנסה לפי חוק חלוקה לחיסכון פנסיוני – מס בשיעור של 21%

מה הכנסה על חיסכון פנסיוני של בני זוג שנפרדו סעיף 29 קובע כי סכומים שהועברו מקופת גמל לקצבה או הועברו מקופת גמל לקצבה לקופ"ג חדשה (לקצבה/ לא משלמת) במסגרת הוראות חוק לחלוקה לחיסכון פנסיוני. יש לרשום בשדה זה את הסכומים החייבים מעבר לפטור לפי סעיף 9(17א). סכומים אלה חייבים בשיעור מס של 21% בלא זכאות לפטור להנחה, לניכוי, …

מיסוי הכנסה לפי חוק חלוקה לחיסכון פנסיוני – מס בשיעור של 21% לקריאה »

קופה קטנה

הטבות מס על פוליסת חיסכון

התשואה המתקבלת מפוליסות החיסכון מוגדרת כריבית. לפיכך, ניתן לנצל הטבות מס בהתאם לפקודת מס הכנסה. להלן פירוט הטבות המס שינתנו לרווחים הנצברים מפוליסות חיסכון: 1. ניכוי מיוחד לבעלי הכנסות נמוכות (סעיף 125ד(ב)): אם הכנסתך והכנסת בן זוגך, מכל מקורות ההכנסה, לא עלתה על 62,460 ₪ בשנת 2021 הינך זכאי לניכוי (פטור) בסך של 9,840 ₪ …

הטבות מס על פוליסת חיסכון לקריאה »

פנקס ועט

טופס 161ד – בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה

קיבוע זכויות (טופס 161ד) אדם שהגיע לגיל הזכאות ומעוניין לקבל פטור לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, נדרש למלא טופס 161ד (בקשה לקיבוע זכויות) ולהגישו לפקיד שומה באיזור מגוריו. במידה ופורש הגיע לגיל הזכאות ופרש מהעבודה,  יש להגיש טופס 161א + טופס 161ד – בקשה לקיבוע זכויות על מנת לקבל את הפטור על הקצבה המזכה …

טופס 161ד – בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה לקריאה »

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד